מבנה החברה

 •  ADA  Aerospace
  חברה לניהול אחזקות
 •  מועצת המנהלים

 • ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
  Милевский Александр  Милевский А.В.

 • ЗАМЕСТИТЕЛЬ
  Рыжков Дмитрий  Рыжков Д.О.
 • ЗАМЕСТИТЕЛЬ
  Сабадаш Андрей  Сабадаш А.А.
 • Ермолаев Кирилл  Ермолаев К.А.
 • Мартюшов Геннадий  Мартюшов Г.В.
 • Коринец Александр  Коринец А.С.
 • Двоеглазов Валерий  Двоеглазов В.В.
 • Домнин Владимир  Домнин В.Н.
 • Бондаренко Денис  Бондаренко Д.Ю.
 • Козлов Борис  Козлов Б.Г.
 • Синевецкая Лидия  Синевецкая Л.А.
 • Калинин Олег  Калинин О.А.
 • Шимчик Илья  Шимчик И.А.


 •  ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

 • Авиация и космос
  •   ADA  SPACE
   am  Милевский А.В.
  •   ADA  AERO
   as  Сабадаш А.А.
  •   ADA  HELI
   vvd  Двоеглазов В.В.
  •   ADA  UAV
   dr  Рыжков Д.О.
  •   ADA  FLY
   is  Сергеев И.В.
 • Высокие технологии
  •   ADA  MOTORS
   dd  Двоеглазов Д.В.
  •   ADA  PRINT
   bk  Козлов Б.Г.
  •   ADA  RRD
   vd  Домнин В.Н.
  •   ADA  ENERGY
   ke  Ермолаев К.А.
 • Информационные технологии
  •   ADA  SOFT
   gm  Мартюшов Г.В.
  •   ADA  MOBILE
   if  Фоканов И.А.
  •   ADA  CLOUD
   ok  Калинин О.А.
  •   ADA  AI
   db  Бондаренко Д.Ю.
 • Безопасность
  •   ADA  INSURE
   og  Глоба О.А.
  •   ADA  DEFENCE
   aas  Стефановский А.А.
 • Прочее
  •   ADA  EDU
   tg  Горбунова Т.А.
  •   ADA  MEDIA
   ei  Ижицкая Е.А.

כל הזכויות שמורות בהתאם לחוקים הרוסיים והבינלאומיים בנושא זכויות יוצרים וזכויות נלוות. כל פעולה בלתי חוקית או הפרת זכויות נשפטים על פי חוק.

כל שימוש, הדפסה חוזרת או קישור לאתר חומרים (תוכן) מותר רק אם תנאי השימוש של האתר חומרים נעשים, ואם יש קישור למקור http://ada.aero/.

האתר משתמש בכתובות IP, קובצי עוגיות דפדפן ונתוני מיקום גיאוגרפי של משתמשים באתר, וכן נתונים אחרים שנאספו, מעובדים ומשתמשים בהם בתנאים המפורטים בסעיף מדיניות הגנת נתונים אישית.

חדשות, ניתוח, תחזיות וחומרים אחרים החומרים המוצגים באתר זה אינם הצעה ואינם יכולים להיחשב כמידע פנימי או המלצה לרכישה או מכירה של כל נכס.


«ADA SOFT» עוצב על ידי