למשקיעים

ADA Aerospace מחפשת נקודות צמיחה חדשות והזדמנויות השקעה העולות בקנה אחד עם תחומי שיתוף הפעולה הבאים

כדי להרחיב את נוכחותה בשווקים גיאוגרפיים חדשים, החברה מתמקדת בחיפוש אחר משקיעים אסטרטגיים גדולים, שיתוף פעולה עם אשר יאפשר קנה המידה המהיר של הייצור והפעילות המסחרית

כדי להרחיב את קו המוצרים שלה, החברה מתמקדת בחיפוש אחר משקיעים סיכון בתחומים מסוימים של פעילות. לצורך כך נשמרת חשבונאות נפרדת במבנה החברה ואוטונומיה ניהולית מסוימת ניתנת במסגרת אסטרטגיית השקעה ותפעול יחידה (ראה טבלה 1)

אנו מתמקדים באבטחת התשואה על השקעות מ 35-50% בשנה

כמו כן, החברה שואפת לפתח שותפות ושיתוף פעולה עם חברות בינלאומיות ורוסיות מובילות במטרה לשיתוף וניסיון בתחומים שונים במשק ולהגברת היעילות של ההשקעות

פרטים מפורטים למשקיעים ולאנליסטים יכולים להיות מפורטים בכתובת invest@ada.aero או בטלפון +7 495 142 00 84. מחלקת קשרי משקיעים

הצטרף כמנוי לחדשות שלנו?


חפש מידע באתר
לחפש


:אנחנו ברשתות חברתיות


כל הזכויות שמורות בהתאם לחוקים הרוסיים והבינלאומיים בנושא זכויות יוצרים וזכויות נלוות. כל פעולה בלתי חוקית או הפרת זכויות נשפטים על פי חוק.

כל שימוש, הדפסה חוזרת או קישור לאתר חומרים (תוכן) מותר רק אם תנאי השימוש של האתר חומרים נעשים, ואם יש קישור למקור http://ada.aero/.

האתר משתמש בכתובות IP, קובצי עוגיות דפדפן ונתוני מיקום גיאוגרפי של משתמשים באתר, וכן נתונים אחרים שנאספו, מעובדים ומשתמשים בהם בתנאים המפורטים בסעיף מדיניות הגנת נתונים אישית.

חדשות, ניתוח, תחזיות וחומרים אחרים החומרים המוצגים באתר זה אינם הצעה ואינם יכולים להיחשב כמידע פנימי או המלצה לרכישה או מכירה של כל נכס.


«ADA SOFT» עוצב על ידי